Jak správně nastavit životní pojištění

Bře 17, 2021Životní pojištění

Také si někdy kladete otázku, proč vůbec sjednávat životní pojištění? Určitě by to nemělo být kvůli tomu, abych za každou cenu od pojišťovny dostal nějaké plnění (např. za 3 dny v nemocnici), ale primárně kvůli krytí dlouhodobé ztráty příjmů.

Náš pohled je takový, že nejdříve bychom měli zajistit rizika, která kryjí statisícové a milionové dopady na finanční situaci rodiny klienta (tzn. riziko smrti a invalidity), a až poté ostatní rizika. Určitě bude jinak vypadat nastavení rizik u jednotlivců a u těch, kteří mají děti a své bydlení financují hypotékou než u těch, kteří jsou bezdětní a bez dluhů.

Smlouvu o životním pojištění považujeme za dobře nastavenou tehdy, pokud v případě „průšvihu“ bude pojišťovnou vyplacena částka, která:

a) pokryje výdaje na živobytí rodiny po dobu 7-18 let (v závislosti na věku dětí),

b) by umožnila splatit všechny dluhy klienta,

c) by umožnila zajistit některé cíle klientů (např. vzdělání dětí).

Při nastavování rizik u životního pojištění se berou v potaz nejen aktuální příjmy, výdaje a dluhy klienta, ale také výše aktuálních finančních rezerv či majetku, který klientovi přináší pasivní příjem.

Hlavní dvě otázky, na které se klientů ptáme, abychom dokázali správně nastavit životní pojištění jsou: 

  1. Jaké finanční dopady by pro Vás znamenalo, když ….. (budete 1 rok na nemocenské, nebudete moci vykonávat svou práci z důvodu nemoci, zlomí se Vám ruka, budete Invalidní II.  stupně, atd).
  2. A potřebujeme tento výpadek příjmů hradit z pojištění, nebo jej budeme hradit z Vašich rezerv, či jiného majetku?

V případě odpovědi, že výpadek příjmů je klient schopen hradit z vlastních rezerv, nebo to jeho finanční situaci neovlivní, klient životní pojištění nepotřebuje (zpravidla rentiéři, lidé bez dluhů s dostatečným majetkem).

Většinou je ale odpověď opačná, a sice, že na riziko invalidity, potřebuje být klient zajištěn na milionové částky!

Podívejme se na konkrétní případ:

Mladá rodina, oba 35 let, 2 malé děti, otec s příjmem 35.000 kč, matka na mateřské s příjmem 10.000 Kč, aktuální dluh u hypotéky ve výši 3 mil Kč s měsíční splátkou 12 000 Kč, celkové měsíční výdaje mají 41.000 Kč (včetně hypotéky) a měsíčně ušetří 4000 Kč, které si odkládají na stavební spoření a spořící účet, kde mají dohromady naspořeno 200 000 Kč, žádnou jinou rezervu ani majetek klienti nemají (toto jsou základní informace, abychom mohli správně dopočítat pojistné částky).

Návrh řešení: Pojištění budeme primárně nastavovat na otce rodiny, jelikož v případě výpadku příjmů manželky, je rodina stále schopna pokrýt své aktuální výdaje (při propočtech bereme v potaz dávky od státu). V případě smrti otce bychom navrhli pojistnou částku mezi 3,5 – 4 mil Kč, kdy tato částka pokryje celý aktuální dluh a zároveň zajistí částečné krytí běžných výdajů rodiny až do dospělosti dětí (opět počítáme s dávkami od státu pro manželku, tzn. vdovský důchod). V případě invalidity II. a III. stupně, navrhujeme krytí 5-5,5 mil Kč, který zabezpečí dostatek rezerv na splácení současného dluhu rodiny a na pokrytí běžných výdajů rodiny do důchodového věku. Toto jsou hlavní rizika, které by pojistná smlouva měla obsahovat. Dále bychom v tomto případě navrhli ještě Invaliditu I. stupně na nižší částky a pracovní neschopnost u otce, z důvodu nízké likvidní finanční rezervy.

Z uvedeného plyne, že sjednání životního pojištění není otázka několika minut nebo jednoho rozhovoru, ale musí tomu předcházet důkladná analýza potřeb, požadavků a aktuální finanční situace klienta.

Smlouva by měla být sjednána tak k, aby se v dalších letech (desítkách let) nemusela vůbec měnit a to především kvůli možnému zhoršení zdravotního stavu klienta. Může se totiž stát, že pojišťovna takového klienta již do nově sjednaného pojištění nepřijme. Přesto doporučujeme provádět pravidelnou analýzu životního pojištění, aby odpovídalo situaci klienta v aktuálním životním období (narození dětí, splacení hypotéky apod.)

Kdy jste naposledy dělali analýzu svého životního pojištění? My, doporučujeme revizi každých 5 let. 

Pokud nemáte svého specialistu na životní pojištění, který Vám je schopen porovnat Vaše současné pojištění  s aktuálními možnostmi na trhu a správně nastavit limity krytí u jednotlivých rizik, ozvěte se nám, naši specialisté se o Vás postarají. 

Autor: Ing. Miroslav Pustelník, MBA

Co by Vás mohlo zajímat.

Jak na revizi životního pojištění?

Jak na revizi životního pojištění?

Většina z Vás již nějaké životní pojištění má - čtete dále ↓↓↓ (Pokud ne, tak zde je tip, jak ho nastavit.) Někteří ho mají ještě z dob, kdy žili svobodný, bezstarostný život a od té doby na něj nesáhli, někteří jej uzavřeli až se svoji první hypotékou a také ho od té...

číst více