Jak na revizi životního pojištění?

Zář 30, 2021Životní pojištění

Většina z Vás již nějaké životní pojištění má – čtete dále ↓↓↓ (Pokud ne, tak zde je tip, jak ho nastavit.)

Někteří ho mají ještě z dob, kdy žili svobodný, bezstarostný život a od té doby na něj nesáhli, někteří jej uzavřeli až se svoji první hypotékou a také ho od té doby neřešili. Je to tak správně, nebo to může být pořádný průser?
 
►►► JAK ČASTO řešit revizi životního pojištění❓ ◄◄◄

My doporučujeme revizi řešit pravidelně – každých 5 let, anebo vždy poté, když se Vám zásadně změní životní situace, tzn. když:

• Změníte povolání (→ může mít vliv na rizikovou skupinu, tzn. i na výši pojistného).

• Vezmete si hypotéku, či jiný úvěr (→ měly by se navýšit pojistné částky pro případ invalidity nebo úmrtí).

• Narodí se Vám dítě (→ nejdříve řešte rizika navýšení pojistných částek, u hlavních rizik pro živitele rodiny a až poté pojištění samotného dítěte).

• Změníte rodinný stav (svatba ❤️, rozvod ? → řešte změnu oprávněné osoby, protože v případě úmrtí jde plnění oprávněné osobě. Pozn.: Plnění z životního pojištění není předmětem dědictví, tzn. plnění obdrží oprávněná osoba uvedená ve smlouvě např. bývalý manžel/manželka. A někdy to opravdu nechcete.)

• Stanete se registrovaným sportovcem/sportovkyní (→ některé sporty mají zásadní vliv na výši pojistného a některé sporty mohou být vyloučeny) aj.
 

►►► A JAK TEDY POSTUPOVAT ◄◄◄

Stanovte si znovu priority Vašeho životního pojištění!

Náš pohled je takový, že nejdříve bychom měli zajistit rizika, která kryjí statisícové a milionové dopady na finanční situaci rodiny klienta (tzn. riziko smrti a invalidity), a až poté ostatní rizika. Určitě bude jinak vypadat nastavení rizik u jednotlivců a u těch, kteří mají děti a své bydlení financují hypotékou než u těch, kteří jsou bezdětní a bez dluhů.

Kdy URČITĚ nedělat změny ve stávající smlouvě a nové požadavky raději řešit novou – další smlouvou?

Tehdy, pokud se změnil Váš zdravotní stav! Pojišťovny Vás totiž nemusí a ani nepojistí na stejná rizika jako mladého a zdravého člověka. Pokud se u Vás totiž objeví nějaké zdravotní komplikace (např. cukrovka, vysoký krevní tlak, bolesti zad, …), tak pojišťovna u těchto rizik může navýšit pojistné, nebo je dá rovnou do výluk (tzn. vyloučí je z pojištění).

Pamatujte si, pokud už jakékoliv zdravotní omezení máte, vždy je musíte vzít v potaz při uzavírání nové smlouvy o životním pojištění. A v tuto chvíli VŽDY doporučujeme řešit tzv. předběžné ocenění zdravotního stavu klienta, abychom měli jistotu, že Vám vybraná pojišťovna tyto rizika bude krýt v případě pojistné události, ať už za cenu původního pojistného, nebo navýšeného pojistného.

Není toho málo, že? Aby člověk zodpovědně revidoval svoje životní pojištění, potřeboval by vlastní malé analytické oddělení. Co ušetřit čas a využít služby našich specialistů na životní pojištění? Mají nejen chytré nástroje, jak porovnat jednotlivé produkty, ale hlavně hromadu zkušeností.

Ing. Miroslav Pustelník, MBA, EFA

Co by Vás mohlo zajímat.