Finanční plán je začátek zdravých financí.

Jedná se o placenou službu, kterou hradí klient. Je určena pro ty, kteří chtějí mít celkový přehled o svých financích a taky mít jistotu, že mají své produkty nastavené v souladu se svými požadavky a cíli.

V čem klientovi pomůžeme.

U

Zorientovat se ve světě financí a řešit vše komplexně.

Zhodnotit své finanční prostředky a vybrat správné produkty do svého portfolia.

Šetříme klientům čas a peníze + poskytujeme dlouhodobý a pravidelný servis.

Pravidelnou revizí plánu, pomůžeme k dosažení stanovených cílů klienta.

Sestavení finančního plánu probíhá v několika krocích

1

Než se do toho pustíme

 • Představíme Vám, jaký je význam finančního plánu a jak ho u nás zpracováváme
 • Ptáme se na Vaše cíle a plány, kterých chcete dosáhnout (např. výstavba vlastního bydlení, zabezpečit studium dětí, finanční nezávislost, čerpání měsíční renty, atd.)
 • Probereme Vaši aktuální finanční situaci a zdroje, které máte k dispozici (kam již investujete, jaký máte majetek, struktura příjmů a výdajů, volné cash flow, atd.)
 • Řekneme si, jaké finanční produkty již máte sjednány, abychom je následně mohli zanalyzovat
 • Cena za zpracování finančního plánu je 25.000 Kč
 • Odsouhlasíme si, že tuto službu chcete využít

Sestavíme Vám přehledný finanční plán, který obsahuje

 • Návrhy, jak vhodně zajistit rizika v podobě ztráty příjmů či ztráty majetku
 • Jak se zbavit špatných dluhů či jak optimalizovat i ty dobré dluhy (máte-li nějaké)
 • Plán, kolik peněz budete potřebovat pro splnění svých cílů a z jakých zdrojů je reálné je zabezpečit
 • Konkrétní návrhy jednotlivých produktů, odpovídající jednotlivým cílům klienta
 • Detailní přehled aktuálně sjednaných produktů a naše doporučení, zda smlouvy ponechat či upravit

2

3

Fáze realizace

 • Jakmile si spolu odsouhlasíme naše návrhy řešení a probereme všechny Vaše dotazy, začínáme řešit konkrétní kroky
 • Nyní s klienty začíná komunikovat tým specialistů na jednotlivé produktové odvětví
 • Fáze realizace trvá zpravidla několik týdnů

Odsouhlasíme si všechny provedené změny

 • Zrekapitulujeme si všechny provedené změny a odsouhlasíme si je, že odpovídají požadavkům klienta
 • Předáváme klientovi aktualizovaný přehled všech jeho finančních produktů
 • Nastavíme si priority na následující období a probereme možnosti další spolupráce

4

5

Pravidelná revize finančního plánu

 • Plán společně pravidelně revidujeme – zpravidla jednou ročně. Případně, dle potřeby i dříve, při změně cílů, nebo výrazných výkyvech na trhu
 • Hlídáme u klienta důležité termíny u vybraných produktů
 • Klientům sestavujeme pravidelný roční report přehledu svých produktů a majetku

5 nejčastějších chyb, když žádáte o hypotéku.

Stáhněte si náš ebook, kde jsme popsali 5 nejčastějších chyb, se kterými se potkáváme. Neudělejte zbytečnou chybu.