Je vhodné si jako OSVČ platit nemocenské pojištění?

Srp 10, 2022Uncategorized, Životní pojištění

Dnešní tip je určen především pro podnikatele, resp. všechny, kteří podnikají jako OSVČ. 

Platíte si nemocenské pojištění? Z mých zkušeností si většina podnikatelů toto pojištění neplatí, ale je to dobře nebo ne? Nemocenské pojištění je dobrovolné, takže povinnost platit ho nemá žádný podnikatel.

Pokud si ale toto pojištění platíte a nejsou to žádné vysoké částky, tak máte nárok na: 

1. Nemocenskou dávku v případě pracovní neschopnosti 

 • Od 15. dne pracovní neschopnosti.
 • Odvody na nemocenské pojištění musíte platit min. 3 měsíce před pracovní neschopností.
 • Maximální doba plnění je až 380 kalendářních dnů.

2. Peněžitou pomoc v mateřství

 • Lze čerpat až 28 týdnů (u vícerčat až 37 týdnů).
 • Podmínkou pro čerpání je platba nemocenského pojištění min. 270 dní v průběhu 2 let, přičemž v posledním roce alespoň 180 dní.

3. Dávka otcovské poporodní péče

 • Je Vám propaceno max. 7 kalendářních dnů.

4. Dávku dlouhodobého ošetřovného při péči o dítě či jiného člena rodiny

 • Maximální doba plnění je až 90 dnů.
 • Podmínkou je platit si nemocenské pojištění min. 3 měsíce před nástupem na dlouhodobé ošetřovné.

5. Zproštění placení záloh na sociální a zdravotní pojištění po dobu čerpání nemocenské dávky

 • Minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2022 činí: 5.468 Kč měsíčně.
 • Zproštění se vztahuje pouze na celé měsíce, ve kterých nemocenská skutečně trvala.
 • Z mého pohledu se jedná o zásadní a dost opomíjený benefit.

A kolik toto pojištění stojí?

Sazba dobrovolného nemocenského pojištění činí 2,1 % a vypočítává se z měsíčního vyměřovacího základu (polovina ročního čistého zisku (příjmy – výdaje) / 12). Minimální vyměřovací základ pro rok 2022 činí 7.000 Kč, což odpovídá minimální výši pojistného 147 Kč měsíčně.

Příklad:

Pan Vavřinec za uplynulý rok dosáhl zisku 300.000 Kč → roční vyměřovací základ 300.000/2 = 150.000 → měsíční vyměřovací základ  = 12.500 Kč, tzn. je vyšší než minimální → použije sazbu 2,1 % → 2,1 % z­­­­­ 12.500 = 263,- je částka, kterou pan Vavřinec zaplatí každý měsíc na dobrovolném nemocenském pojištění

Kolik na dávkách poté dostanete?

Výše vyplácené dávky se odvíjí od výše vyměřovacího základu, a tedy placeného pojistného. Počítá se redukovaný vyměřovací základ (do 1.298 Kč se bere 90 %, do 1.946 Kč již jen 60 %, od 3.892 je to již jen 30 %, k vyšším částkám se nepřihlíží).

Výše nemocenské se dále odvíjí od počtu dní pracovní neschopnosti:

Do 30. dne trvání pracovní neschopnosti činí 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.
Od 31. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény se zvyšuje na 66 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.
Od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény představuje 72 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Příklad:

OSVČ s minimálním ziskem bude platit nemocenské pojištění ve výši 147 Kč měsíčně. Redukovaný denní vyměřovací základ činí 208 Kč (90 % z 7.000 Kč x 12 měsíců / 365 dní). Výše nemocenské činí 125 Kč denně (od 15. dne do 30. dne), resp. 138 Kč od 31. dne do 60. dne a 150 Kč od 61. dne. Při dlouhodobé neschopnosti tak získá dávku 4.500 Kč měsíčně a úsporu na minimálních odvodech sociálního a zdravotního pojištění ve výši 5.468 Kč měsíčně.

Vyplatí se tedy nemocenské pojištění? Rozhodně ano, pokud:

 • Plánujete miminko 
 • Nemáte dostatečné finanční rezervy
 • Máte vyšší věk a horší zdravotní stav
 • Máte nižší nebo minimální vyměřovací základ

V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti však ani toto pojištění nepokryje výpadek Vašich příjmů, proto doporučujeme mít u podnikatelů zřízené i kvalitní životní pojištění, které Vám dorovná případný výpadek příjmů ať už na několik měsíců, několik let, případně i déle.

Pokud byste chtěli tuto oblast zkonzultovat, jsem Vám s našimi specialisty k dispozici.

Autor článku: Ing. Miroslav Pustelník, MBA, EFA

Co by Vás mohlo zajímat.