Jak na důchod, aneb co všechno můžete ovlivnit!

Zář 7, 2022Investice a spoření, Spoření, Uncategorized

Osobně jsem si myslel, že minimálně do svých 60 let nemusím oblast důchodu vůbec řešit. Nicméně další vzdělávání mě vyvedlo z omylu, jelikož jsem zjistil, že je víc než dobré, udělat si audit důchodu už nyní.

Výše důchodu, a to nejen starobního, ale také invalidního, vdovského, sirotčího závisí na tom, jaké informace o nás ČSSZ eviduje. Nicméně za to, co o nás ČSSZ eviduje jsme zodpovědní my sami a nikdo jiný.

A tak jsem požádal ČSSZ o zaslání mého IOLDP (Informační osobní list důchodového pojištění), abych zjistil, jaké informace o mně ČSZZ eviduje. A výsledek? Na ČSSZ jsem neměl evidovanou dobu v délce: 9 let a 125 dnů. Jinými slovy ČSSZ o mě neměla žádné informace, že jsem studoval střední , vyšší odbornou a vysokou školu a tuto dobu mi prostě nezapočítala. Osobně mě nejvíce zaráží, že v případě střední a vysoké školy se jednalo o státní školu, a přesto ČSSZ tyto informace neměla.

Co to pro mě v praxi znamenalo? Že případný vyplácený důchod by byl řádově o několik tisíc měsíčně nižší, než na jaký bych měl já, nebo má rodina nárok (např. jen u invalidního důchodu ten rozdíl činil skoro 5.000 Kč měsíčně).

Na ČSSZ jsem dodal všechny chybějící dokumenty, tzn. ověřené kopie vysvědčení o ukončení všech škol, ČSSZ to zaevidovala a zaslala mi nový IOLDP, kde s těmito roky již počítá.

Když jsme se začali tyto audity důchodu zpracovávat i pro naše klienty, zjistili jsme, že většina má v evidenci na ČSSZ nesrovnalosti!

Nejčastěji chybí u ČSSZ evidence tzv. NÁHRADNÍ DOBY POJIŠTĚNÍ, mezi které patří:

a) Studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole před rokem 2010

  • studium před rokem 1996 (včetně učebního poměru), v období před dosažením věku 18 let se hodnotí jako doba pojištění a započítává se již od prvního ročníku střední školy (zpravidla tedy od 1. září) – započítává se 100%,
  • od roku 1996 do konce roku 2009 se studium do 18 let nehodnotí vůbec,
  • studium po dosažení věku 18 let, pokud probíhalo před rokem 2010, se hodnotí jako náhradní doba pojištění a započítává v rozsahu prvních šesti let tohoto studia – započítává se ovšem jen 80%, tzn. max. 4,8 roků,
  • doba studia po roce 2009, tj. počínaje 1. lednem 2010, se již za náhradní dobu pojištění nepovažuje!

b) Péče o dítě do 4 let věku

  • doba péče o dítě se započítává pro nárok na důchod i jeho výši plně
  • doba péče o dítě se započítává mužům i ženám

c) Výkon vojenské služby a civilní služby

d) Doba nezaměstnanosti (doba evidence na úřadu práce)

e) Péče o bezmocnou osobu

f)  Péče o osobu, která je závislá na péči jiné osoby

g) Pobírání plného invalidního důchodu

h) Pobírání nemocenských dávek.

U klientů 50+ bych zároveň doporučil zpracování hlubší analýzy svého důchodu, abyste věděli, zda se Vám vyplatí:

  1. kombinace důchodu s penzijkem (DPS) a využití tzv. předdůchodu, nebo
  2. využít předčasného důchodu a případně o jak moc by se Vám výše důchodu krátila, nebo
  3. přesně načasovat odchod do starobního důchodu, abyste se zbytečně neokradli o jeden započtený rok atd.

Rozhodně všem doporučuji udělat si na tuto oblast chviličku času a ověřit si zda máte v pořádku alespoň svůj IOLDP.

V případě, že byste s tím potřebovali pomoci, nebo byste chtěli zpracovat audit Vašeho důchodu, můžete se na mě obrátit.

Autor článku: Ing. Miroslav Pustelník, MBA, EFA

Co by Vás mohlo zajímat.

Lednový checklist 2023

Lednový checklist 2023

S každým novým rokem se opakuje mnoho věcí, které všem našim klientům doporučuji zkontrolovat, aktualizovat, revidovat, nahlásit, uplatnit či nárokovat. A abyste na nic nezapomněli, zasílám Vám náš aktualizovaný kontrolní seznam pro letošní rok: 1)  ...

číst více
Režim paušální daně a investice?

Režim paušální daně a investice?

Dnešní tip je určený podnikatelům, resp. OSVČ, neplátcům DPH, kteří přemýšlí, zda pro rok 2023 využijí režim paušální daně a zároveň již investují, nebo se chystají s investováním začít. Rozhodnout se musíte do 10.1.2023, pokud to nestihnete, můžete vstoupit opět až...

číst více