Předocenění zdravotního stavu a proč se hodí?

Bře 16, 2022Životní pojištění, Pojištění

Dnešní tip se věnuje životnímu pojištění a jeho správnému nastavení.

Chcete-li mít opravdu dobře sjednané životní pojištění a již máte nějaké zdravotní omezení, nebo berete nějaké léky, doporučuji vždy před podpisem smlouvy, provést tzv. předocenění Vašeho zdravotního stavu!

Proč je do tak důležité? Pro Vaši jistotu, že jste opravdu pojištěni. Může se stát, že to bude s přirážkou k měsíčnímu pojistnému, nebo budete mít přímo ve smlouvě uvedeno, na co pojištěni nejste, tzv. výluky.


Princip životního pojištění funguje následovně:
Pokud jste zcela zdraví (nemáte nikde žádný lékařský záznam), tak Vás pojišťovna vždy ráda do pojištění příjme a pokud nastane v průběhu trvání smlouvy jakýkoliv problém (nemoc, úraz), tak Vám pojišťovna za sjednaná rizika plnit bude. Pokud ale do pojištění vstupujete již s nějakým zdravotním omezením, tak na toto zdravotní omezení se pojištění už nemusí vztahovat! A abyste měli jistotu, že pojištěni opravdu jste, tak před sjednáním pojištění vždy využijte možnost předocenění Vašeho zdravotního stavu.

Když za něco platíte a vycházíte z toho, že pojištěni jste, bylo by fajn, kdyby tento pohled na Vaše pojištění měla i Vaše pojišťovna! Souhlasíte se mnou?  


Někdy je potřeba provést předocenění u více pojišťoven
, než najdete to vhodné řešení. Každá pojišťovna má totiž svůj vlastní přístup k oceňování zdravotního stavu klienta a také mají rozdílné přístupy ke stanovování přirážek a výluk. Tzn. že u jedné pojišťovny můžete mít stanoveno několik výluk a u druhé projdete předoceněním bez omezení.

A mimo jiné, tato služba je u všech pojišťoven zdarma!


Při předocenění zdravotního stavu klienta postupujeme takto:

1)     Nejdříve provedeme modelaci, jak by životní pojištění mělo ideálně vypadat (rizika a pojistné částky) a navrhneme vhodný produkt.

2)     Doplníme informace o zdravotním stavu klienta a doložíme ideálně kopie lékařských zpráv – s čím se klient léčí, nebo se v minulosti léčil.

3)     Odešleme na vybranou pojišťovnu k samotnému předocenění zdravotního stavu klienta.

4)     Pojišťovna může klienta:

  • přijmout do pojištění bez omezení (ideální varianta),
  • přijmout do pojištění bez omezení, jen s navýšením pojistného za vybraná rizika nebo za celou smlouvu,
  • přijmout s nějakým omezením a částečnou výlukou na některá rizika (např. se z pojištění vylučuje levé koleno u rizika trvalých následků úrazu),
  • zcela zamítnout a nevzít ho do pojištění vůbec.

5)     Nyní si můžeme odsouhlasit úvodní návrh řešení, případně všechny jeho změny a připravit dokumentaci k podpisu samotné smlouvy. Pokud si nejste jistí, že Vaše smlouva o životním pojištění je správně nastavena, nebo byste chtěli provést analýzu s předoceněním, ozvěte se, naši specialisté se Vám budou věnovat.

Autor článku: Ing. Miroslav Pustelník, MBA, EFA

Co by Vás mohlo zajímat.

Jak nahlásit pojistnou událost?

Jak nahlásit pojistnou událost?

Neuběhne týden, aby nám nevolal klient, že se stala pojistná událost a jak ji nahlásit na pojišťovnu? V dnešní době je asi nejjednodušší způsob online hlášení prostřednictvím webového rozhraní nebo aplikace dané pojišťovny. Považujeme to za vhodnější  způsob než...

číst více