Režim paušální daně a investice?

Pro 15, 2022Daně, Investice

Dnešní tip je určený podnikatelům, resp. OSVČ, neplátcům DPH, kteří přemýšlí, zda pro rok 2023 využijí režim paušální daně a zároveň již investují, nebo se chystají s investováním začít.

Rozhodnout se musíte do 10.1.2023, pokud to nestihnete, můžete vstoupit opět až za rok.

Bezesporu největší výhodou paušální daně je to, že živnostníci nemusí podávat daňové přiznání a ani přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Nemají také povinnost ze zákona vést jakékoliv konkrétní evidence. Platí jednoduše 1 částku měsíčně a tím mají vše vyřešeno – pro rok 2023 tato částka bude činit 6.208 Kč, u příjmů do 1 mil Kč.

Aktuálně také probíhá legislativní proces přijetí změn pro rok 2023, který upraví tento režim paušální daně a budou do ní moci vstoupit i živnostníci s příjmem do 2 milionů Kč, přičemž nově vzniknou 3 různá daňová pásma paušální daně a sice:

  • 6.208 Kč měsíčně (I. pásmo),
  • 16.000 Kč měsíčně (II. pásmo) a
  • 26.000 Kč měsíčně (III. pásmo).

To na co chci ale upozornit je jedna z podmínek, kterou je potřeba splnit pro to, abyste v tomto režimu mohli vůbec být a sice:

Vaše příjmy mimo samostatnou výdělečnou činnost za zdaňovací období mohou činit maximálně 15.000 Kč za rok (v novele pro rok 2023 je tento limit navýšen na 25.000 Kč za rok).

Na co si dát tedy pozor:

  • Pokud máte příjmy z § 8, 9 a 10 Zákona o daních z příjmů vyšší než 15.000 Kč ročně, resp. 25.000 Kč ročně pro rok 2023, tak v tomto režimu být nemůžete!

A o jaké příjmy se jedná?

  • § 8 – jedná se o příjmy z držby cenných papírů, tzn. dividendy ze zahraničí, či příjmy ve formě úroků
  • § 9 – příjmy z pronájmu nemovitosti 
  • § 10 – příjem z prodeje cenných papírů či obchodování s deriváty, ale také příjem z prodeje kryptoměn,…

Co se týče ročních příjmů z cenných papírů, tak by Vám Váš broker či Vaše banka měli poskytnout daňový podklad, kde je tento druh příjmů vyčíslen. A pokud investujete s více brokery či přes více bank, je potřeba všechny tyto příjmy sečíst.

Pokud máte tedy příjmy z investic vyšší než výše uvedený limit, tak Vám doporučuji přechod do režimu paušální daně nejdříve probrat s Vaší účetní, abyste neudělali nějakou chybu.

Jsou samozřejmě různé cesty, jak investovat a zároveň být v režimu paušální daně, např. když investice budou vedeny na Vaši manželku (v režimu SJM by to nemusel být žádný problém), nebo když zvolíte takový typ investice, kde žádný příjem v prvních 3 letech neobdržíte a po 3 letech, resp. po splnění časového testu již tento příjem uvádět nikde nemusíte.

V případě, že byste tuto problematiku potřebovali probrat, ozvěte se.

Autor článku: Ing. Miroslav Pustelník, MBA, EFA

Co by Vás mohlo zajímat.

Lednový checklist 2023

Lednový checklist 2023

S každým novým rokem se opakuje mnoho věcí, které všem našim klientům doporučuji zkontrolovat, aktualizovat, revidovat, nahlásit, uplatnit či nárokovat. A abyste na nic nezapomněli, zasílám Vám náš aktualizovaný kontrolní seznam pro letošní rok: 1)  ...

číst více