Jaké příjmy z cenných papírů byste měli zdanit a zohlednit je ve svém daňovém přiznání?

Úno 16, 2021Daně, Investice a spoření

Příjmy, z cenných papírů (podílové fondy, ETF fondy, akcie, dluhopisy, ad.) můžeme rozdělit do 2 základních oblastí:

1. PŘÍJMY Z PRODEJE cenných papírů:

a) příjmy, které jsou zcela osvobozené od daně

Od daně z příjmu je fyzická osoba osvobozena tehdy, když:

– úhrn příjmů z prodeje cenných papírů nepřesáhne 100 tisíc korun v rámci jednoho zdaňovacího období

–  doba mezi nákupem a prodejem cenných papírů překročí 3 roky (tzv. časový test). Není přitom podstatné, jak vysokou částku investor prodejem získal.

V obou zmíněných případech se příjmy do daňového přiznání neuvádějí.

b) příjmy, které investor zdaní 15 % srážkovou daní

Pokud nesplníte podmínky pro osvobození příjmů od placení daní (viz. výše), tak je třeba příjmy z prodeje cenných papíru do daňového přiznání uvést a zisk následně zdanit srážkovou daní 15 %. 

Zjednodušený postup výpočtu: od příjmů (příjem = prodejní cena cenného papíru) odečtete výdaje a související výdaje (výdaj = pořizovací cena cenného papíru, související výdaje = poplatky a další výdaje) a výsledná částka je předmětem zdanění.

Zisk z prodeje jednoho cenného papíru můžete kompenzovat ztrátou z prodeje jiného druhu cenného papíru dosaženou ve stejném zdaňovacím období.

Příjmy z prodeje cenných papírů se u fyzických osob zahrnují do dílčího základu daně podle § 10 zákona o daních z příjmů.

2. PŘÍJMY Z DRŽBY cenných papírů:

a) příjmy, které podléhají zdanění srážkovou daní 15 % a zdaňuje je vždy emitent

Za investory tuto srážkovou daň odvádí správci daně emitent cenného papíru, jsou tedy zdaněny u zdroje (emitent = společnost, která předmětný cenný papír vydala) a investor tyto příjmy do svého daňového přiznání již neuvádí!

Mezi tyto příjmy řadíme především příjmy z dividend nebo kupónů plynoucích z cenných papírů, které byly vydány emitentem na území ČR.

Např.: Pokud vlastním akcie ČEZu, tak si 1x ročně vyzvednu dividendu na pobočce u České spořitelny a dividenda, kterou obdržím, již bude snížena o 15 % srážkovou daň.

b) příjmy, které podléhají zdanění srážkovou daní 15 % a zdaňuje je vždy investor

Jedná se především o příjmy z dividend a kupónů vydané emitentem, který má své sídlo v zahraničí.

Tyto příjmy tedy musí zdaňovat investor sám, každý rok bez ohledu na to, jak vysoké dividendy získá, či jak dlouho daný cenný papír drží.

Jedná se o příjmy z držby cenných papírů, které se považují za příjmy z kapitálového majetku a zahrnují se do dílčího základu daně podle § 8 zákona o daních z příjmů.

Např.: Mám zakoupeny podílové fondy od společnosti Amundi, které mi každých 6 měsíců vyplácí dividendu. Ta mi přichází přímo na můj účet. Tato dividenda je ale nezdaněná a mou povinností je ji při podání daňového přiznání zahrnout do mého příjmu a zdanit 15 % srážkovou daní.

Vaše nejčastější dotazy:

V minulém roce jsem prodal dva různé podílové fondy za více než 100 000 Kč. Doba mezi nákupem a prodejem nepřekročila 3 roky, ale nejsem v zisku. Musím tento příjem uvést v daňovém přiznání a budu něco danit?

Jelikož nebyl dodržen časový test 3 roky, tak je povinností investora tento příjem v daňovém přiznání uvést a oproti tomu započítat všechny výdaje s tím související (příloha 2 daňového přiznání, tabulka pro § 10) a jelikož rozdíl bude záporný, tak dílčí základ daně z tohoto příjmu bude 0 Kč.

V minulém roce jsem vybral několik svých fondů před uplynutím 3 let od jejich nákupu, kdy suma příjmů přesáhla 100 000 Kč. Jak mám evidovat sumu příjmů a výdajů pro daňové přiznání?

Pokud nemáte účet vedený u nějaké investiční platformy, která Vám tento přehled pravidelně 1x ročně připraví, tak je potřeba zvládnout výpočet vlastními silami. Měli byste mít internetový přístup od dané společnosti, přes kterou cenné papíry nakupujete. Tam si ve svém osobním přístupu vygenerujete přehledy, kde uvidíte, kdy a za kolik jste nakoupili, vč. poplatků a také kdy a za kolik jste prodali. Ideální je, si přehledy vytisknout, uložit a použít jako podklady k daňovému přiznání, abyste věděli, ze kterých čísel jste vycházeli.

Přes investiční platformu v ČR jsem si nakoupil zahraniční podílové fondy (fondy jsou vedeny v Lucembursku, kdy ISIN fondu začíná na LU…), které ale nakupuji v českých korunách a jsou také vedeny v českých korunách. Z těchto fondů mi pravidelně 2x ročně chodí na můj osobní účet dividenda. Musím příjem z těchto dividend uvádět ve svém daňovém přiznání?

Pokud se jedná o zahraniční podílový fond, který Vám vyplácí pravidelně dividendu, tak byť investujete v českých korunách a daný fond je vedený v českých korunách (fond je pravděpodobně zajištěn do české koruny), tak byste tuto dividendu měli zdanit ve svém daňovém přiznání srážkovou daní 15 %. Jedná se o příjem dle § 8 zákona o daních z příjmů.

Investuji přes platformu Zonky. Musím daný zisk nějak zdanit?

Ano, pokud budete daný rok v zisku, tak byste ho také měli zdanit. Konkrétně u této platformy obdržíte každý rok podklad pro daňové přiznání od této společnosti.  Údaje je třeba do daňového přiznání uvést i v případě, že nejste v zisku (např. když v prvním roce více investujete).

Autor: Ing. Miroslav Pustelník, MBA

Co by Vás mohlo zajímat.

Lednový checklist 2023

Lednový checklist 2023

S každým novým rokem se opakuje mnoho věcí, které všem našim klientům doporučuji zkontrolovat, aktualizovat, revidovat, nahlásit, uplatnit či nárokovat. A abyste na nic nezapomněli, zasílám Vám náš aktualizovaný kontrolní seznam pro letošní rok: 1)  ...

číst více
Režim paušální daně a investice?

Režim paušální daně a investice?

Dnešní tip je určený podnikatelům, resp. OSVČ, neplátcům DPH, kteří přemýšlí, zda pro rok 2023 využijí režim paušální daně a zároveň již investují, nebo se chystají s investováním začít. Rozhodnout se musíte do 10.1.2023, pokud to nestihnete, můžete vstoupit opět až...

číst více