Jak na daň z nemovitosti

Bře 23, 2021Daně

Koupili jste v loňském roce svou první nemovitost, investiční byt nebo pozemek k výstavbě svého domu? Máte posledních pár dnů na podání daňového přiznání k dani z nemovitosti, pokud jste tak ještě neučinili.

Co vše bychom měli vědět o dani z nemovitosti?

  1. Pokaždé, když nějakou nemovitost koupíte nebo zkolaudujete, je potřeba do 1.2. následujícího roku podat daňové přiznání a zaplatit daň z nemovitosti. V následujících letech již daňové přiznání podávat nemusíte, jedinou povinností je platit každoročně daň ze všech nemovitostí, které vlastníte k 1. lednu daného roku. Daň se platí vždy dopředu na celý rok.

Pozn.: V letošním roce došlo díky COVIDU k prodloužení termínu pro podání daňového přiznání do 1.4.2021.

  1. Daňové přiznání se podává na finanční úřad v kraji, kde danou nemovitost vlastníte. To samé platí o platbách za daň z nemovitosti, musíte je poslat na příslušný krajský finanční úřad, kde se Vaše nemovitost nachází, jelikož finanční úřady si tyto platby mezi sebou nepřeposílají.

Př.: Pokud jste v roce 2020 koupili 3 nemovitosti ve 3 různých krajích, budete podávat 3 různá daňová přiznání a zasílat 3 různé platby k úhradě daně z převodu nemovitostí. I složenky v dalších letech Vám budou chodit z různých finančních úřadů samostatně. 

  1. Když nemovitost prodáte, opět máte povinnost informovat místně příslušný finanční úřad buď prohlášením, nebo podáním daňového přiznání, že již nemovitost nevlastníte a že Vám tedy nevzniká povinnost na zaplacení této daně. 

Pozn.: Pokud obdržíte při prodeji nemovitosti částku vyšší než 5 mil Kč (jedná se o součet všech příjmů osvobozených od zdanění, tedy např. i z příjmů z cenných papírů), máte ještě jednu povinnost, a sice tento příjem oznámit správci daně nejpozději do termínu podání daňového přiznání. Pokud tak neuděláte, hrozí Vám sankce až do výše 15% z celkového takto neoznámeného příjmu!

  1. S vyplněním daňového přiznání si můžete poradit sami, ideálně k tomu použijte web „EPO“ – Elektronická podání pro finanční správu, přes elektronické formuláře, které naleznete na tomto webu. Zde se Vám dopočtou všechny koeficienty automaticky, nic nemusíte přepočítávat, systém Vás při vyplňování navádí a vše průběžně kontroluje. V závěru můžete vygenerovat přiznání rovnou k odeslání.

5. Daň se vypočítává podle toho, jak je daná nemovitost zapsána v katastru nemovitostí. Pokud je na katastru uveden špatný zápis,  promítne se tato skutečnost v určitých případech i do výpočtu daně. Je tedy třeba zápis v katastru nejprve opravit. 

6. Většina poplatníků musí daň zaplatit do 31.5.2021.

Věřím, že nyní máte přehled, jak nejjednodušeji podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. A pokud si svou nemovitost teprve pořizujete, nezapomeňte, že hypotéku je lepší řešit s hypotečním specialistou mimo banku.

Autor článku: Ing. Miroslav Pustelník, MBA

Co by Vás mohlo zajímat.

Lednový checklist 2023

Lednový checklist 2023

S každým novým rokem se opakuje mnoho věcí, které všem našim klientům doporučuji zkontrolovat, aktualizovat, revidovat, nahlásit, uplatnit či nárokovat. A abyste na nic nezapomněli, zasílám Vám náš aktualizovaný kontrolní seznam pro letošní rok: 1)  ...

číst více
Režim paušální daně a investice?

Režim paušální daně a investice?

Dnešní tip je určený podnikatelům, resp. OSVČ, neplátcům DPH, kteří přemýšlí, zda pro rok 2023 využijí režim paušální daně a zároveň již investují, nebo se chystají s investováním začít. Rozhodnout se musíte do 10.1.2023, pokud to nestihnete, můžete vstoupit opět až...

číst více