Podpojištění hrozí všem…!

Zář 8, 2021Pojištění

“Ceny stavebního materiálu raketově vzrostly!”, “Materiál zdražuje”, “Výkyv, který nemá obdoby”… a spoustu dalších titulků se na nás valí ze všech stran!

Jste přesvědčeni, že pokud Váš dům už stojí, několik let v něm bydlíte a neplánujete žádnou rekonstrukci, tak se Vás současné zdražení netýká? Opak je pravdou. Tak jak rostou ceny materiálu, roste i RIZIKO podpojištění Vašeho domu či bytu.

Co je to podpojištění?
Podpojištění nastává pokud je v době pojistné události (např. vichřice, povodeň,…) nemovitost pojištěna na nižší POJISTNOU ČÁSTKU, než je její hodnota.

Jaké jsou důsledky podpojištění?
Pokud dojde k pojistné události a pojišťovna zjistí podpojištění bude krátit pojistné plnění. Jak moc? Tak moc, jak velké podpojištění zjistila, přesněji řečeno ve stejném poměru, v jakém je zjištěné podpojištění.

Příklad: Pokud máte dům za 7 mil. a pojištěný ho máte na 3,5 mil. → dům je o 50 % podpojištěný!
Představte si škodu způsobenou vichřicí za 2 mil. korun. Pojišťovna ale v tomto případě zaplatí pouze 1 mil. Kč! Proč? Bude krátit → v takovém poměru, jak velké podpojištění zjistila. V uvedeném případě jde o 50 %.

A jak se podpojištění vyhnout? Mít správně nastavenou pojistnou částku a tu pravidelně aktualizovat. Obvykle stačí pojistnou smlouvu aktualizovat jednou za 3 až 5 let. Nicméně s raketovým růstem cen stavebních materiálů bychom to měli udělat letos znovu, a to nejlépe všichni.

Jak určit pojistnou částku?
U rodinného domu je třeba vycházet z reprodukční hodnoty, což je částka, za kterou bychom byli schopni nemovitost znovu postavit (nemovitost stejného rozsahu a ve stejném standardu). K této částce doporučujeme přičíst alespoň 500 tisíc až 1 milion na případnou sanaci a odvoz suti – pro případ totální škody. Při stanovení pojistné částky bytu se vychází z tržní hodnoty bytu. Důležité je zmínit také to, že za stanovení pojistné částky zodpovídá pojistník, tudíž majitel nemovitosti.

Jak se propracovat k reprodukční hodnotě Vaší nemovitosti, pokud zrovna nemáte stavební vzdělání?

Dle metodického pokynu jedné z pojišťoven by se měli pojistné částky u rodinných domů navýšit o 30 % oproti minulému roku. Tzn. pokud jste měli loni odhad na dům 6 mil. a na tuto částku máte dům pojištěný, letos by mělo dojít k navýšení na téměř 8 mil. U bytů v osobním vlastnictví je to potom o cca 10% oproti minulému roku.

Všem Vám nabízíme odbornou pomoc s kontrolou pojistných smluv Vašeho majetkového pojištění! Naši specialisté jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše konkrétní dotazy.

Autor článku: Ing. Miroslav Pustelník, MBA, EFA

Co by Vás mohlo zajímat.

Jak nahlásit pojistnou událost?

Jak nahlásit pojistnou událost?

Neuběhne týden, aby nám nevolal klient, že se stala pojistná událost a jak ji nahlásit na pojišťovnu? V dnešní době je asi nejjednodušší způsob online hlášení prostřednictvím webového rozhraní nebo aplikace dané pojišťovny. Považujeme to za vhodnější  způsob než...

číst více