Co dělat, když chcete mít svoje bydlení dobře pojištěné.

Pro 7, 2020Pojištění

Mám pro Vás 5 tipů, které Vám pomohou!

1. Stanovte si správně pojistnou částku Vaší nemovitosti a domácnosti!

Částka, na kterou by nemovitost měla být pojištěna, by měla odpovídat částce, za kterou by se v dnešních cenách tato nemovitost dala znovu postavit, nebo koupit, tzv. nová cena!
Do této ceny se u nemovitostí počítá vše, co je pevně spojeno s danou nemovitostí, tedy zdi, topení, rozvody, podlahy atd., včetně garáže, sklepu a vedlejších budov, přičemž do této ceny se nepočítá pozemek.
Domácnost by měla být pojištěna také na novou cenu a mělo by se jednat o součet všech věcí, které domácnost obsahuje, tedy vše, co si s sebou můžete odnést (např.: mobily, televize, počítač, elektronika, kolo, lyže, golfové hole, skříně, stoly, spotřebiče, lednice, oblečení, obrazy, cennosti, šperky)

Pozor na podpojištění! To nastává v případě, kdy sjednaná pojistná částka je nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku. Zjistí-li pojišťovna při likvidaci pojistné události podpojištění, sníží výši pojistného plnění, a to ve stejném poměru o kolik je hodnota majetku podpojištěna.


Příklad: Klient má dům v aktuální hodnotě 4 mil. Kč, ale pojištění má na 2 mil. Kč, dům je tedy reálně o 50 % podpojištěn! Při škodě 1 mil Kč by pojišťovna plnila jen 500 000 Kč. Pokud by škoda byla 4 mil. Kč, pak by plnění pojišťovny bylo jen 1 mil Kč, jelikož krácena o 50 % by nebyla daná škoda, ale maximální možné plnění, které je omezeno právě pojistnou částkou, v tomto případě 2 mil. Kč!

2. Smlouvu pravidelně aktualizujte, minimálně každé 3 roky, nebo po stavebních úpravách

Když při uzavření smlouvy nastavíte správnou pojistnou částku Vaší nemovitosti, tak s velkou pravděpodobností za 3-5 let bude mít Vaše nemovitost vyšší hodnotu, jelikož ceny nemovitostí neustále rostou! Pravidelnou aktualizací se tak vyhnete možným problémům při plnění z důvodu podpojištění.

3. Hlídejte si zabezpečení

U pojištění proti krádeži se maximální výše pojistné částky stanovuje podle zabezpečení domácnosti! Resp. můžete si zvolit i vyšší pojistnou částku, ale v případě vloupání bude pojišťovna plnit maximálně to, co odpovídá maximálním částce s ohledem na zabezpečení. Obecně platí čím vyšší úroveň zabezpečení máte, tím vyšší můžete mít stanoven maximální limit krytí, který Vám pojišťovna při krádeži bude plnit. Každá pojišťovna má přitom rozsah maximálních limitů stanoven jinak!

4. Nechte si vysvětlit rozsah asistenčních služeb

Zpravidla zdarma máme ke smlouvě velký rozsah služeb, která Vám pojišťovna kryje. Např.: Zabouchnete si dveře a klíče necháte uvnitř. Nebo praskne vodovodní potrubí vedoucí k pračce, když jste v práci. Nebo potřebujete IT konzultaci. Nebo likvidaci sršního hnízda. A mnoho dalšího se skrývá pod „asistenčními službami“, proto si je vždy nechte vysvětlit, na co všechno máte nárok, jak tyto asistenční služby fungují a číslo na asistenční linku Vaší pojišťovny si uložte do svého mobilu, jelikož nikdy nevíte, kdy se Vám to bude hodit.

5. Nezapomínejte na odpovědnost

Z mého pohledu se jedná o nejdůležitější pojištění, které se vztahuje na škody, které někomu způsobíte svou vlastní činností, ale také na škody způsobené provozem Vašeho majetku, činností členů Vaší společné domácnosti, či Vašeho domácího mazlíčka.
Pár konkrétních příkladů, na co všechno se toto pojištění vztahuje: Vytopíte souseda, Váš pes někoho pokouše, Vaše dítě rozbije sousedům okno, Z vaší střechy spadne sníh a zraní kolemjdoucí osobu, na cyklostezce se srazíte s jiným cyklistou, atd.

Závěrem:

Pojištění vlastního bydlení bychom opravdu měli věnovat zvýšenou pozornost, obzvlášť tehdy, pokud jsme si na pořízení vlastního bydlení vzali hypotéku a ještě jí bance splácíme.
Pokud nemáte svého specialistu na majetkové pojištění, který Vám je schopný zanalyzovat současné pojištění a pravidelně Vám jej aktualizovat, ozvěte se nám, naši specialisté se o Vás postarají.

Co by Vás mohlo zajímat.

Jak nahlásit pojistnou událost?

Jak nahlásit pojistnou událost?

Neuběhne týden, aby nám nevolal klient, že se stala pojistná událost a jak ji nahlásit na pojišťovnu? V dnešní době je asi nejjednodušší způsob online hlášení prostřednictvím webového rozhraní nebo aplikace dané pojišťovny. Považujeme to za vhodnější  způsob než...

číst více