3 nejdůležitější pojištění → 2. Pojištění INVALIDITY

Čvn 9, 2021Životní pojištění

Dneska se podíváme podrobně na 2. nejdůležitější pojištění → „pojištění invalidity.“ Toto RIZIKO považuji za nejdůležitější RIZIKO z oblasti životního pojištění. Proč? Protože dochází k trvalé ztrátě příjmů v rodině, ale ne k omezení výdajů, ty mohou být naopak ještě vyšší než doposud! 

Životní pojištění bychom měli sjednávat primárně proto, aby umělo pokrýt výpadek příjmů ve výši statisíců a milionů korun, a až poté co vyřešíme tuto oblast, řešíme případný výpadek příjmů řádově v desetitisících. 

V případě invalidity potřebujeme zajistit sebe a svojí rodinu na:
•    krytí běžných výdajů 
•    splácení úvěrů
•    splnění (některých) cílů – např. studia dětí

A na jaké limity krytí by tedy klienti měli být pojištění? Zpravidla to jsou milionové částky. Limit pojištění by měl krýt ztrátu příjmů x 12 měsíců x počet let do renty (do důchodu).
 
Příklad: Muž, ženatý, 2 děti, 40 let, má příjem cca 35 000 Kč/m čistého, a stane se invalidním II. stupně (pozn.: došlo u něj k poklesu míry pracovní schopnosti alespoň o 50 – 69%), → výše jeho invalidního důchodu bude činit cca 7000 Kč (záleží na odpracovaných letech).
= což znamená pokles příjmů o cca 28.000 Kč/m v rodině! A tato částka bude rodině chybět už pravděpodobně trvale! Proto jí chceme primárně zajistit!
A kolik nám tedy chybí: 28.000 x 12 měsíců x 25 let (do 65 let) = 8.400.000 Kč je částka která bude v rodině chybět! A to je fakt balík! Od této částky odečteme investiční majetek, který klient již vlastní a taky částku, kterou klient v době příjmů neutrácel, tzn. nepotřeboval jí na krytí běžných výdajů, a vyjde nám výsledná pojistná částka, na kterou doporučujeme klientovi, aby byl pojištěn!

A teď to DŮLEŽITÉ – pojištění invalidity (nemocí i úrazem) u výše uvedené klienta na částku 5 mil Kč stojí stejně, jako pojištění běžného úrazu s plněním 1250 Kč/den.
= jen s tím ROZDÍLEM, že riziko invalidity kryje milionové ztráty příjmů, kdežto riziko běžného úrazu kryje desetitisícové ztráty příjmů (které mimo jiné můžeme pokrýt z vlastních rezerv).

Nechci, aby to vyznělo, že nechceme klientům sjednávat riziko na běžné úrazy, ale rozhodně tomu nedávám přednost před dobře nastavenými limity krytí na riziko invalidity! 

A ještě bychom měli vědět, že drtivá většina invalidit (více jak 90%) vzniká v důsledku NEMOCI, ne úrazem, což si většina při sjednávání životního pojištění neuvědomuje. A naopak → ve velké části pojistných smluv je INVALIDITA nahrazena levnějším pojištěním trvalých následků nebo je příčina zúžena pouze na úraz. A to je špatně.

Pojistné smlouvy doporučujeme sjednávat tak, abychom do nich nemuseli dalších 20 let zasahovat a měnit je! Proč? No protože, pokud se klientovi v průběhu pojištění zhorší zdravotní stav, tak nová pojišťovna by ho už nemusela přijmout do pojištění, nebo s výlukami na plnění – a to my nechceme! Revizi pojistné smlouvy doporučujeme udělat každých 5 let se specialistou, který vezme v potaz právě zdravotní stav klienta, jeho příjmy a výdaje. 

Jak se díváte na pojištění invalidity Vy? Dává Vám toto pojištění smysl? Máte své pojištění dobře nastavené? Napište nám o tom…

Autor článku: Ing. Miroslav Pustelník, MBA

Co by Vás mohlo zajímat.

Jak na revizi životního pojištění?

Jak na revizi životního pojištění?

Většina z Vás již nějaké životní pojištění má - čtete dále ↓↓↓ (Pokud ne, tak zde je tip, jak ho nastavit.) Někteří ho mají ještě z dob, kdy žili svobodný, bezstarostný život a od té doby na něj nesáhli, někteří jej uzavřeli až se svoji první hypotékou a také ho od té...

číst více