3 nejdůležitější pojištění → 2. Pojištění INVALIDITY

Čvn 9, 2021Životní pojištění

Dneska se podíváme podrobně na 2. nejdůležitější pojištění → „pojištění invalidity.“ Toto RIZIKO považuji za nejdůležitější RIZIKO z oblasti životního pojištění. Proč? Protože dochází k trvalé ztrátě příjmů v rodině, ale ne k omezení výdajů, ty mohou být naopak ještě vyšší než doposud! 

Životní pojištění bychom měli sjednávat primárně proto, aby umělo pokrýt výpadek příjmů ve výši statisíců a milionů korun, a až poté co vyřešíme tuto oblast, řešíme případný výpadek příjmů řádově v desetitisících. 

V případě invalidity potřebujeme zajistit sebe a svojí rodinu na:
•    krytí běžných výdajů 
•    splácení úvěrů
•    splnění (některých) cílů – např. studia dětí

A na jaké limity krytí by tedy klienti měli být pojištění? Zpravidla to jsou milionové částky. Limit pojištění by měl krýt ztrátu příjmů x 12 měsíců x počet let do renty (do důchodu).
 
Příklad: Muž, ženatý, 2 děti, 40 let, má příjem cca 35 000 Kč/m čistého, a stane se invalidním II. stupně (pozn.: došlo u něj k poklesu míry pracovní schopnosti alespoň o 50 – 69%), → výše jeho invalidního důchodu bude činit cca 7000 Kč (záleží na odpracovaných letech).
= což znamená pokles příjmů o cca 28.000 Kč/m v rodině! A tato částka bude rodině chybět už pravděpodobně trvale! Proto jí chceme primárně zajistit!
A kolik nám tedy chybí: 28.000 x 12 měsíců x 25 let (do 65 let) = 8.400.000 Kč je částka která bude v rodině chybět! A to je fakt balík! Od této částky odečteme investiční majetek, který klient již vlastní a taky částku, kterou klient v době příjmů neutrácel, tzn. nepotřeboval jí na krytí běžných výdajů, a vyjde nám výsledná pojistná částka, na kterou doporučujeme klientovi, aby byl pojištěn!

A teď to DŮLEŽITÉ – pojištění invalidity (nemocí i úrazem) u výše uvedené klienta na částku 5 mil Kč stojí stejně, jako pojištění běžného úrazu s plněním 1250 Kč/den.
= jen s tím ROZDÍLEM, že riziko invalidity kryje milionové ztráty příjmů, kdežto riziko běžného úrazu kryje desetitisícové ztráty příjmů (které mimo jiné můžeme pokrýt z vlastních rezerv).

Nechci, aby to vyznělo, že nechceme klientům sjednávat riziko na běžné úrazy, ale rozhodně tomu nedávám přednost před dobře nastavenými limity krytí na riziko invalidity! 

A ještě bychom měli vědět, že drtivá většina invalidit (více jak 90%) vzniká v důsledku NEMOCI, ne úrazem, což si většina při sjednávání životního pojištění neuvědomuje. A naopak → ve velké části pojistných smluv je INVALIDITA nahrazena levnějším pojištěním trvalých následků nebo je příčina zúžena pouze na úraz. A to je špatně.

Pojistné smlouvy doporučujeme sjednávat tak, abychom do nich nemuseli dalších 20 let zasahovat a měnit je! Proč? No protože, pokud se klientovi v průběhu pojištění zhorší zdravotní stav, tak nová pojišťovna by ho už nemusela přijmout do pojištění, nebo s výlukami na plnění – a to my nechceme! Revizi pojistné smlouvy doporučujeme udělat každých 5 let se specialistou, který vezme v potaz právě zdravotní stav klienta, jeho příjmy a výdaje. 

Jak se díváte na pojištění invalidity Vy? Dává Vám toto pojištění smysl? Máte své pojištění dobře nastavené? Napište nám o tom…

Autor článku: Ing. Miroslav Pustelník, MBA

Co by Vás mohlo zajímat.

Jak na revizi životního pojištění?

Jak na revizi životního pojištění?

Většina z Vás již nějaké životní pojištění má - čtete dále ↓↓↓ (Pokud ne, tak zde je tip, jak ho nastavit.) Někteří ho mají ještě z dob, kdy žili svobodný, bezstarostný život a od té doby na něj nesáhli, někteří jej uzavřeli až se svoji první hypotékou a také ho od té...

číst více
Jak správně nastavit životní pojištění

Jak správně nastavit životní pojištění

Také si někdy kladete otázku, proč vůbec sjednávat životní pojištění? Určitě by to nemělo být kvůli tomu, abych za každou cenu od pojišťovny dostal nějaké plnění (např. za 3 dny v nemocnici), ale primárně kvůli krytí dlouhodobé ztráty příjmů. Náš pohled je takový, že...

číst více