Příjmy, z cenných papírů (podílové fondy, ETF fondy, akcie, dluhopisy, ad.) můžeme rozdělit do 2 základních oblastí: 1. PŘÍJMY Z PRODEJE cenných papírů: a) příjmy, které jsou zcela osvobozené od daně Od daně z příjmu je fyzická osoba osvobozena tehdy, když:...

číst více