Jak nastavit portfolio pro čerpání RENTY?

Srp 25, 2021Investice a spoření

čím dál tím častěji se na nás obracejí klienti, abychom jim pomohli s nastavením jejich portfolia pro čerpání jejich pravidelné renty. Většinou je jedná o klienty ve věku 55 let a více, kteří už svůj majetek vybudovali a nyní hledají cestu, jak bezpečně tento majetek investovat a pravidelně z něj každý měsíc něco vyčerpat.

A jak takové portfolio nastavit? Je na to několik pohledů, já osobně zastávám tento:

Nejdříve je potřeba si vydefinovat, kdy přesně chcete svoji RENTU začít čerpat, v jaké výši a s jakým majetkem do této fáze vstupujete (na majetek se dívejte vždy jako celek).

Portfolio by mělo být nastaveno výrazně konzervativněji než v době, kdy svůj majetek teprve budujete a jste ochotni snášet větší výkyvy na finančních trzích.

Úplně konzervativně však nemusí být nastaveno celé portfolio, jelikož všechny peníze na svojí pravidelnou rentu zpravidla nespotřebujete ihned v prvním měsíci.

Našim klientům většinou doporučujeme rozdělit si celý svůj majetek, určený na výplatu renty do 3 „kyblíků“, takto:

  1. Krátkodobý kyblík – neboli velmi bezpečně nastavené portfolio, zde by měly být investovány peníze, které předpokládáme, že vybereme v prvních 3 letech. Tyto peníze by měly být investovány velmi konzervativně, tedy tak, aby byly ochráněny před případným i velkým poklesem na finančních trzích! V tomto kyblíku neočekáváme výrazné zhodnocení investovaných prostředků, pokrýt inflaci by však toto portfolio zvládnout mohlo, ale nutnou podmínkou to není.
  2. Střednědobý kyblík – zde by mělo být investováno tolik peněz, které pokryjí výplatu renty na dalších 7 let. Zde už nemusí být portfolio tak konzervativní, jelikož máme o něco delší horizont. V tomto kyblíku je vhodné investovat ideálně do vyváženého portfolia, tzv. All Seasons strategie, která je nastavena tak, aby prosperovala za jakýchkoliv okolností. V této strategii poté kombinujete aktiva jako jsou: akcie, státní dluhopisy, protiinflační dluhopisy, komodity, zlato, nemovitosti, případně další. Portfolio je nastaveno tak, aby se jednotlivé třídy aktiv mezi sebou vyvažovali, tzn. že pokud dojde k poklesu aktiv na jedné straně (např. poklesu akcií), tak dojde k posílení na druhé straně (např. růstu dluhopisů, či zlata).
  3. Dlouhodobý kyblík – zde jsou poté investovány zbývající finanční prostředky, tedy ty, které chci začít spotřebovávat až za 10 a více let. A tento kyblík už může být nastaven i na růstovou strategii, kde převažují již více akcie. V tomto kyblíku výnos z investic více kolísá, což je daň za výrazně vyšší zhodnocení než v prvních dvou kyblících. Výnosy z tohoto kyblíku tedy mohou výrazně navýšit celkovou výši majetku určenou na výplatu renty. 

Co je dobré si zapamatovat: pokud používáte správnou diverzifikaci svých aktiv, tak nejenže můžete snížit rizikovost svého portfolia, ale především můžete také zvýšit výnosnost celého portfolia!

A především – nezapomínejte také na správný výběr aktiv! U nás pro každou třídu aktiv vybíráme ty nejlepší ETF fondy (burzovně obchodovatelné), které jsou na světových trzích nabízeny. Při volbě jednotlivých ETF sledujeme různá kritéria a využíváme i analýzy nezávislých agentur. Vybíráme vždy jen kvalitní ETF fondy od renomovaných světových správců.

Pokud jste ve fázi, že tuto oblast řešíte, nebo budete řešit a dává Vám smysl tento můj pohled, rád se s Vámi uvidím osobně, kde můžeme probrat více.

Autor článku: Ing. Miroslav Pustelník, MBA, EFA

Co by Vás mohlo zajímat.

Jak na INVESTICE → více o ETF fondech…

Jak na INVESTICE → více o ETF fondech…

Pokud se budeme dívat na trendy v investicích v posledních 10 letech, tak právě EFT fondy paří mezi ty investiční nástroje, které jsou stále více investory vyhledávané. I já patřím mezi poradce, který svým klientům primárně tento typ sjednávám a doporučuji...

číst více
Jak na INVESTICE → KAM s nimi…

Jak na INVESTICE → KAM s nimi…

"DO ČEHO investovat?" Hlavním cílem investování by mělo být dosahování dlouhodobých, pravidelně se opakujících výnosů, jako je např. výplata zisku, dividend, kupónů, příjem z nájmů, či zvyšující se příjem z pracovní činnosti. Aktiva, které investor ve svém portfoliu...

číst více
Jak na INVESTICE → čím ZAČÍT…

Jak na INVESTICE → čím ZAČÍT…

Jak v dnešní době nejlépe investovat? Do čeho investovat, aby se nám peníze neznehodnocovaly vůči inflaci? Je lepší koupit nemovitost, fondy nebo Bitcoin? Máme umořit část hypotéky, nebo prostředky někde investovat? Co byste nám doporučil? Toto jsou nejčastější otázky...

číst více