Jak na INVESTICE → KAM s nimi…

Čvc 5, 2021Investice a spoření

„DO ČEHO investovat?“ Hlavním cílem investování by mělo být dosahování dlouhodobých, pravidelně se opakujících výnosů, jako je např. výplata zisku, dividend, kupónů, příjem z nájmů, či zvyšující se příjem z pracovní činnosti. Aktiva, které investor ve svém portfoliu drží jsou zpravidla dlouhodobé, někdy i na celý svůj život.

Investice můžeme rozdělit do 3 základních oblastí: 


1)      Do vlastní firmy:
Pokud podnikáte a máte svoji společnost, tak víte, že můžete investované prostředky zhodnocovat lépe než kdokoliv jiný, protože svému řemeslu rozumíte. Pokud pravidelně investujete do inovací, rozvoje a vzdělání, tak si s velkou pravděpodobností udržíte konkurenceschopnost i v následujících letech. To co firma vydělá se stává majetkem majitele až ve chvíli, kdy se zdaní a pošle na účet majitele. A právě pravidelná výplata zisku ze společnosti by měla být hlavní cíl majitelů.


2)      Do cizích firem:
Cílem této investice je pravidelný příjem v podobě dividend, nebo kuponů, které si investor nechá pravidelně vyplácet, nebo se zpět reinvestují (záleží na tom v jaké fázi se investor nachází – buď teprve buduje svůj majetek, nebo již spotřebovává).
Pokud investujete do cizích firem, doporučuji vybírat globální, na burze obchodovatelné, které již mají za sebou výsledky, mají svoji pozici na trhu, vyplácejí pravidelně dividendy, nebo kupóny (nebo je zde předpoklad, že je vyplácet budou) a nejlépe s kvalitním ratingem. 
Ani zde se však nesmí zapomínat na diverzifikaci rizika, to znamená, že investujeme ne do jedné nebo několika, ale do několika set firem, nejlépe do celého globálního indexu (alespoň na začátek). 
U těchto investic doporučuji investovat dle cílů a zvoleného horizontu, jelikož se velmi liší nastavení portfolia na dobu 3-9 let (více konzervativní), nebo 10 a více let (kde očekáváme vyšší zhodnocení)
Vhodným nástrojem na nákup těchto aktiv, které klientům doporučuji zvolit, jsou burzovně obchodovatelné ETF fondy (větší likvidita, vysoká diverzifikace, nižší poplatky, dlouhodobě překonávají OPF – otevřené podílové fondy, ad.). 


3)      Do nemovitostí:
Pokud chcete investovat do nemovitostí, tak nezapomínejte na to, že nejdříve je vždy vhodné vyřešit vlastní bydlení a až poté se zabývat myšlenkou na investování do nemovitostí. Primárním cílem této investice je pravidelný měsíční příjem z nájmu. Růst hodnoty nemovitosti v budoucnu je až přidaná hodnota, nesmíme zapomínat také na to, že hodnota nemovitosti může poklesnout (i když v dnešní době si to málokdo připouští). 
Jak investovat do nemovitosti? První variantou je “napřímo”, tzn. že danou nemovitost vlastním a pronajímám (chce to čas a někdy i pevné nervy s nájemníky?).

Druhou variantou je investice prostřednictvím nemovitostních fondů, kde se na nákup nemovitosti skládá více investorů. Zde je důležité pečlivě vybrat konkrétní nemovitostní fond. 
Co je vhodné mít vyřešeno před investicí do nemovitosti? Kvalitně sestavený finanční plán, který zohlední jak Vaše cíle, tak především všechna související rizika s vlastnictvím. 

Autor článku: Ing. Miroslav Pustelník, MBA, EFA

Co by Vás mohlo zajímat.

Lednový checklist 2023

Lednový checklist 2023

S každým novým rokem se opakuje mnoho věcí, které všem našim klientům doporučuji zkontrolovat, aktualizovat, revidovat, nahlásit, uplatnit či nárokovat. A abyste na nic nezapomněli, zasílám Vám náš aktualizovaný kontrolní seznam pro letošní rok: 1)  ...

číst více
Režim paušální daně a investice?

Režim paušální daně a investice?

Dnešní tip je určený podnikatelům, resp. OSVČ, neplátcům DPH, kteří přemýšlí, zda pro rok 2023 využijí režim paušální daně a zároveň již investují, nebo se chystají s investováním začít. Rozhodnout se musíte do 10.1.2023, pokud to nestihnete, můžete vstoupit opět až...

číst více